Access bars

Access Bars je technika, která se zaměřuje na 32 bodů na hlavě, které se věří, že jsou spojeny s různými aspekty života a myšlení, jako jsou peníze, kontrola, tvořivost, stárnutí, sexualita a další. Tato metoda byla vyvinuta Garym M. Douglasem v 90. letech 20. století a je součástí širšího konceptu známého jako Access Consciousness. Access Consciousness je sada nástrojů a procesů navržených k facilitaci většího uvědomění a přítomnosti v životě bez posuzování a omezení.

Při sezení Access Bars terapeut jemně dotýká těchto bodů na hlavě klienta. Předpokládá se, že stimulace těchto bodů může pomoci uvolnit energetické bloky a akumulovaný stres, což vede k pocitu většího klidu, relaxace a jasnosti mysli. Mnozí lidé, kteří podstoupili tuto terapii, uvádějí, že mají lepší spánek, méně stresu a hlubší pocit pohody. Někteří uživatelé také hlásí zlepšení ve svých vztazích, zvýšenou kreativitu a snížení úzkosti a depresivních symptomů.

Access Bars je často popisován jako proces, který může odstranit omezení a negativní vzorce myšlení, které jsou ve vašem životě zbytečné nebo kontraproduktivní. Tím, že se uvolní tato energetická zátěž, mohou lidé zažít větší svobodu ve svých rozhodnutích a lepší přístup k různým možnostem ve svém životě.

Je důležité si uvědomit, že i když mnoho lidí hlásí pozitivní zkušenosti s Access Bars, vědecké důkazy podporující specifické zdravotní tvrzení jsou omezené. Jak je to běžné u mnoha alternativních terapií, účinnost Access Bars se může lišit od osoby k osobě.

Access Bars sezení typicky trvá mezi 60 a 90 minutami, a klienti jsou během procesu obvykle v leže na zádech, pohodlně oděni. Terapeuti, kteří nabízejí tuto službu, by měli mít odpovídající školení a certifikaci od Access Consciousness.

Zavřít menu